Kvevlax sångkör är en blandad kör som verkar inom Korsholms Vuxeninstitut.

Vi har våra övningar varje måndag kl. 19  i Kvevlax Församlingshem.

Repertoaren omfattar gammalt och nytt, andliga sånger, visor, pop och rock.

 

Ordförande

Christer Granvik

041-4415711

christer.granvik@netikka.fi

 

Styrelsen

Christer Granvik, ordförande

Annika Finne, viceordförande

Göran Paro, sekreterare

Margaretha Widd, kassör

Kristina Paro

Eila Rönnqvist

Mikael Rönnqvist

Dirigent

Simon Granlund

 

Pianist

Roger Holmlund